085-7827576 info@evidenz.nl

Wie zou de hulp van Evidenz Bedrijfsrecherche moeten inschakelen?

Iedereen die vermoed dat er sprake is van bijvoorbeeld:

  • interne diefstal;
  • declaratiefraude;
  • boekhoudfraude;
  • of de vertegenwoordiger die er zijn eigen handeltje op na houdt.

Kunt u dat dan niet zelf?

Ja, want om fraude op te sporen maakt Evidenz Bedrijfsrecherche uitsluitend gebruik van de middelen die u ook mag gebruiken.

Nee, want ondervragen is een speciale techniek die u niet beheerst!

U zegt tegen een sterrenkok toch ook niet: ‘ ik zou willen dat ik thuis zulke pannen had’.
Voor rechercheren geldt dat niet anders; het is een vak; een techniek die je moet leren.

De ondervraging.

Eén van de moeilijkste aspecten van rechercheren is het ondervragen van een verdachte, om die te laten vertellen wat jij wilt weten. Bedenk daarbij dat tachtig procent van diefstal intern gebeurt, waarvan 75 procent door het midden- en hoger management. Dat zijn nou juist de medewerkers die dicht bij de directeur staan. Door die emotionele betrokkenheid en door onervarenheid leidt een eigen onderzoek vaak tot niets.

Netwerk van experts

Bovendien beschikt Evidenz Bedrijfsrecherche over een hoogwaardig netwerk van experts op de meest uiteenlopende terreinen: van handschriftdeskundign tot ICT-professionals en cybercrime-deskundigen.

Preventief onderzoek

Evidenz analyseert waar de zwakke plekken zitten en van waaruit het gevaar binnen kan komen. Die beveiliging kan gaan om een pand, maar ook om een goederenstroom, zoals producten, geld of informatie. Met een goede beveiliging voorkom je veel problemen, want ook hier geldt dat gelegenheid de dief maakt.

Antecedentenonderzoek

Om fraude te voorkomen verricht  Evidenz Bedrijfsrecherche  desgewenst ook onderzoek naar de papieren en antecedenten van sollicitanten.