085-7827576 info@evidenz.nl

Wanneer belt u Evidenz?

  • U heeft regelmatig onverklaarbare kasverschillen.
  • De laatste maanden gaat er op onverklaarbare wijze enorm veel gereedschap kapot.
  • Een van uw medewerkers verbruikt ontzettend veel brandstof.

Zomaar wat herkenbare praktijksituaties waar u geen verklaring voor heeft, maar die u echter wel aan het denken zetten.

Evidenz Gaat Aan De Slag!

Evidenz is als geen ander in staat de oorzaken hiervan te achterhalen.
Met u als opdrachtgever bespreken we de exacte kaders waarbinnen ons onderzoek zich zal afspelen, en komen nadrukkelijk overeen wat de kaders van de verdenking zijn. Vervolgens adviseren we u over de te volgen koers.

Onderzoeksmethoden

Een reeks van onderzoekmethoden staan ons hierbij ter beschikking, zoals:

  • klassiek surveillancewerk;
  • forensisch-onderzoek;
  • computer-onderzoek;
  • financieel-onderzoek.

Strategie

Soms is het handig om niemand op de hoogte te brengen van het onderzoek door onze recherchebureau, terwijl in andere onderzoeken een duidelijke presentie al het nodige effect kan hebben.

Verslaglegging

Al onze werkzaamheden worden minutieus vastgelegd in onze logboeken. Wij zorgen er voor dat u daarvan continue uitgebreid op de hoogte blijft!

Uitkomst onderzoek

Stel dat er echt iets aan de hand is. Wat zijn dan de volgende stappen die gezet moeten worden? Nadat u van de eerste schrik bent bekomen, is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Wij realiseren ons dat dit vaak een moeilijk en soms emotioneel proces is. Daarom nemen wij de vervolgstappen samen met u, of zelfs voor u!

Conclusie

Wij zullen de frauderende medewerker confronteren met de resultaten van ons onderzoek en verbinden daaraan vervolgens de conclusie die we in onderling overleg met u bepaald hebben.